Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Jägarduvan
Arrangerande förening:Östra Sörmlands Jaktskytteklubb
Datum dag:2020-03-01
Antal duvor:25
Antal duvor/serie:25
Antal serier:1
Inställelse dag:
Starttid:08:00
Startavgift: kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:
Kontaktperson:Gordon Hallberg
Telefon nr:+46706589202
Website:http://
Epostadress:gordon.hallberg@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.3.14Memory Max: 753872 Current: 695592 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook