Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.


Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:INSTÄLLD INSTÄLLD Mälarcup sporting
Arrangerande förening:Almunge Jaktskytteklubb
Datum dag:2020-04-26
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:09:00-09:45
Starttid:10:00
Startavgift:440 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-04-23
Kontaktperson:Carl-Henrik Gilljam
Telefon nr:0706081203
Website:http://
Epostadress:cargil00@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 805992 Current: 742448 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook