Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Mälarcup sporting
Arrangerande förening:Almunge Jaktskytteklubb
Datum dag:2020-04-26
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:09:00-09:45
Starttid:10:00
Startavgift:440 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-04-23
Kontaktperson:Carl-Henrik Gilljam
Telefon nr:0706081203
Website:http://
Epostadress:cargil00@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.3.14Memory Max: 784216 Current: 725952 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook