Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:INSTÄLLD Uttagsgrundande för Skandinaviska och VM
Arrangerande förening:För.Jaktskyttarna Trollhättan
Datum dag 1:2020-06-13
Antal duvor dag 1:100
Antal duvor/serie dag 1:25
Antal serier dag 1:4
Inställelse dag 1:08:30
Starttid dag 1:09:00
Max antal deltagare dag 1:114
Datum dag 2:2020-06-14
Antal duvor dag 2:100
Antal duvor/serie dag 2:25
Antal serier dag:4
Inställelse dag 2:08:45
Starttid dag 2:09:00
Max antal deltagare dag 2:114
Startavgift dag 1+dag 2:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-06-10
Kontaktperson:Mikael Johansson
Telefon nr:
Website:https://www.jaktskyttarna.se/
Epostadress:micke127224@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 1694880 Current: 1631336 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook