Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Mälarcupen Sporting
Arrangerande förening:Ålands SSF
Datum dag:2020-04-05
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:08.30-09.30
Starttid:10:00
Startavgift:440 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-04-02
Kontaktperson:Niklas Rehn
Telefon nr:0035 8400 658 002
Website:http://
Epostadress:fagervik@aland.net
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.3.14Memory Max: 885536 Current: 827328 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook