Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Mälarcupen Sporting
Arrangerande förening:Ålands SSF
Datum dag:2020-04-04
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:12.30-13.30
Starttid:14.00
Startavgift:440 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-04-02
Kontaktperson:Niklas Rehn
Telefon nr:0035 8400 658 002
Website:http://
Epostadress:fagervik@aland.net
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.3.14Memory Max: 885528 Current: 827320 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook