LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:Mälarcupen Sporting
Arrangerande förening:Huddinge JVF
Datum dag:2020-02-23
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:08.00-09.30
Starttid:10:00
Startavgift:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-02-20
Kontaktperson:Majed
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:m.qamhawii@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.32 Memory Max: 476992 Current: 463160 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook