Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Mälarcupen Sporting
Arrangerande förening:Eskilstuna Jsk
Datum dag:2020-05-16
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:09.00-09.30
Starttid:10:00
Startavgift:440 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-05-13
Kontaktperson:Richard Berg
Telefon nr:0737019327
Website:http://www.eskilstunajaktskytteklubb.se
Epostadress:rille.berg@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.3.15Memory Max: 826728 Current: 768800 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook