Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.


Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:Barncancer duvan
Arrangerande förening:För.jaktskyttarna Trollhättan
Datum dag:2019-11-30
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:25
Antal serier:4
Inställelse dag:08:30
Starttid:09:00
Max antal deltagare:48
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-11-28
Kontaktperson:Mikael Johansson
Telefon nr:0707405123
Website:http://
Epostadress:micke127224@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 903160 Current: 839088 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook