Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:Barncancer duvan
Arrangerande förening:För.jaktskyttarna Trollhättan
Datum dag:2019-11-30
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:25
Antal serier:4
Inställelse dag:08:30
Starttid:09:00
Max antal deltagare:48
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-11-28
Kontaktperson:Mikael Johansson
Telefon nr:0707405123
Website:http://
Epostadress:micke127224@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 902688 Current: 838136 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook