Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:VM Engelsk sporting
Arrangerande förening:CPSA/E.J Churchill
Datum dag:2020-06-08
Antal duvor:0
Antal duvor/serie:0
Antal serier:0
Inställelse dag:
Starttid:
Startavgift: kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:
Kontaktperson:
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.3.15Memory Max: 753872 Current: 695224 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook