Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Mälarcupen Sporting Lucia Trad
Arrangerande förening:Gyttorps Sportskytteklubb
Datum dag:2019-12-08
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:9-9.45
Starttid:10:00
Startavgift:440 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-12-05
Kontaktperson:Torbjörn Fredriksson
Telefon nr:+46702653110
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.3.15Memory Max: 986808 Current: 928680 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook