Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Mälarcupen Sporting
Arrangerande förening:Almunge Jaktskytteklubb
Datum dag:2019-11-17
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:08:00-09:30
Starttid:10:00
Startavgift:440 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-11-14
Kontaktperson:Calle Gilljam
Telefon nr:0706081203
Website:http://
Epostadress:cargil00@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 1049800 Current: 985728 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook