Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Gyttorp Open 120
Arrangerande förening:Lerduvor.com/Gyttorp
Datum dag:2019-09-28
Antal duvor:120
Antal duvor/serie:60
Antal serier:2
Inställelse dag:8-8.45
Starttid:09:00
Startavgift:500 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-09-26
Kontaktperson:Torbjörn F
Telefon nr:0702653110, 0767006291
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.9 Memory Max: 678704 Current: 615240 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook