Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Skinksmällen
Arrangerande förening:Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening
Datum dag:2019-12-07
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:08.30-08.45
Starttid:09:00
Startavgift:450 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-12-04
Kontaktperson:Björn Andersen
Telefon nr:0704350093
Website:http://
Epostadress:bjorn.andersen@live.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 827960 Current: 779992 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook