Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:SeptemberDuvan 2019 (LLT 6)
Arrangerande förening:Svegeråsens JSK
Datum dag:2019-09-08
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:100
Antal serier:1
Inställelse dag:08.00-09.00
Starttid:09:00
Startavgift:450 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-09-04
Kontaktperson:Christer Eksvärd
Telefon nr:070-524 12 60
Website:http://
Epostadress:christer.eksvard@plikado.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 679664 Current: 615840 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook