Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Sportrap 100
Arrangerande förening:Lerduvor.com/Gyttorp
Datum dag:2019-06-30
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:25
Antal serier:4
Inställelse dag:08.00-09.00
Starttid:09:00
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-06-27
Kontaktperson:Torbjörn Fredriksson
Telefon nr:0702653110
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.3.15Memory Max: 894256 Current: 837576 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook