Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:DM Skåne
Arrangerande förening:Hässleholmsortens Jaktskytteklubb
Datum dag:2019-06-29
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:25
Antal serier:4
Inställelse dag:08.20
Starttid:09:00
Max antal deltagare:54
Startavgift:500 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-06-23
Kontaktperson:Patrik
Telefon nr:0709394946
Website:http://
Epostadress:esporting@hotmail.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.9 Memory Max: 678344 Current: 615248 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook