LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:DM Skåne
Arrangerande förening:Hässleholmsortens Jaktskytteklubb
Datum dag:2019-06-29
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:25
Antal serier:4
Inställelse dag:08.20
Starttid:09:00
Startavgift:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-06-23
Kontaktperson:Patrik
Telefon nr:0709394946
Website:http://
Epostadress:esporting@hotmail.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.24 Memory Max: 474416 Current: 462384 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook