Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:SM kval
Arrangerande förening:Nimrod Jakt och SSF
Datum dag:2019-05-15
Antal duvor:25
Antal duvor/serie:25
Antal serier:1
Inställelse dag:17,30-18,00
Starttid:18.00
Startavgift:140 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-05-15
Kontaktperson:Jan Olsson
Telefon nr:705132276
Website:http://
Epostadress:jogo4305@hotmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 682368 Current: 617568 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook