Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:Tichonovs sotare.
Arrangerande förening:Sunderby Sport Jaktskytteklubb
Datum dag:2019-05-11
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:25
Antal serier:4
Inställelse dag:09:00
Starttid:10:00
Startavgift:350 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-05-11
Kontaktperson:Robert Siikavuopio
Telefon nr:0702321805
Website:http://
Epostadress:siken8@icloud.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 684816 Current: 619464 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook