Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:SM-Kval
Arrangerande förening:Eskilstuna Jaktskytteklubb
Datum dag:2019-05-15
Antal duvor:25
Antal duvor/serie:25
Antal serier:1
Inställelse dag:17.00-17.30
Starttid:17.45
Max antal deltagare:24
Startavgift:140 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-05-14
Kontaktperson:Richard Berg
Telefon nr:737019327
Website:http://
Epostadress:rille.berg@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 680776 Current: 616768 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook