Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Dm Eng Sporting Halland
Arrangerande förening:Veinge Jaktskytteklubb
Datum dag:2019-04-27
Antal duvor:50
Antal duvor/serie:50
Antal serier:1
Inställelse dag:08.30-09.00
Starttid:09:15
Startavgift:250 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-04-26
Kontaktperson:Per Magnusson
Telefon nr:0705817090
Website:http://www.veingejsk.se
Epostadress:plc.magnusson@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 691352 Current: 619904 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook