Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:Compak DM Uppland
Arrangerande förening:Roslagens JSK
Datum dag:2019-06-09
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:25
Antal serier:4
Inställelse dag:08-09
Starttid:09:30
Max antal deltagare:100
Startavgift:420 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-06-07
Kontaktperson:Hansi,Kenta,Johan N
Telefon nr:0706168100
Website:http://
Epostadress:hansi1@live.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 683032 Current: 634848 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook