Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:SM-KVAL, GYTTORP 50 duvor
Arrangerande förening:Gyttorps Sportskytteklubb
Datum dag:2019-03-23
Antal duvor:50
Antal duvor/serie:25
Antal serier:2
Inställelse dag:09.00-09.45
Starttid:10:00
Startavgift:150 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-03-21
Kontaktperson:Torbjörn Fredriksson
Telefon nr:702653110
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 684816 Current: 619560 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook