Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:SM-kval
Arrangerande förening:Östgöta Jaktskytteklubb
Datum dag:2019-03-24
Antal duvor:50
Antal duvor/serie:25
Antal serier:2
Inställelse dag:0930
Starttid:10:00
Max antal deltagare:36
Startavgift:250 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-03-22
Kontaktperson:Mats Pantzar
Telefon nr:0702266754
Website:http://
Epostadress:mats@sqisverige.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.9 Memory Max: 680072 Current: 616144 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook