Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Mälarcup Haninge + DM Stockholm
Arrangerande förening:Haninge Jaktskytteklubb
Datum dag:2019-03-17
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:08.30-09.30
Starttid:10:00
Max antal deltagare:96
Startavgift:420 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-03-14
Kontaktperson:Marcus Eklund
Telefon nr:0702899779
Website:http://
Epostadress:marcuseklund90@hotmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.9 Memory Max: 679456 Current: 632728 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook