Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:LLT4
Arrangerande förening:För.jaktskyttarna Trollhättan
Datum dag:2019-05-26
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:100
Antal serier:1
Inställelse dag:08:30
Starttid:09:00
Startavgift:450 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-05-20
Kontaktperson:Mikael johansson
Telefon nr:0707405123
Website:http://
Epostadress:micke127224@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 692648 Current: 621200 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook