Lerduveskytte

Läs om Sverigeduvan - kan arrangeras som FSP, CPK eller ESP|
Byta Klubb, ändra?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:LLT3
Arrangerande förening:För.jaktskyttarna Trollhättan
Datum dag:2019-05-25
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:0
Antal serier:0
Inställelse dag:08:30
Starttid:09:00
Startavgift:450 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-05-19
Kontaktperson:Mikael johansson
Telefon nr:0707405123
Website:http://
Epostadress:micke127224@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook