Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:MälarCupen Almunge
Arrangerande förening:Almunge Jaktskytteklubb
Datum dag:2019-03-03
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:09.00-09:45
Starttid:10:00
Startavgift:420 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-02-28
Kontaktperson:Carl-Henrik Gilljam
Telefon nr:0706081203
Website:http://
Epostadress:cargil00@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 680232 Current: 616288 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook