Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Mälarcup Nordanlund + LLT1
Arrangerande förening:Nordanlunds Jaktskytteklubb
Datum dag:2019-04-13
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:8,30-9,30
Starttid:10:00
Startavgift:420 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-04-11
Kontaktperson:Birger Hall
Telefon nr:0707976806
Website:http://
Epostadress:birger.hall@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 679664 Current: 615864 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook