Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Mälarcupen
Arrangerande förening:Uppsala Jaktskytteklubb
Datum dag:2019-02-24
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:08.30-09.30
Starttid:10:00
Startavgift:420 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-02-21
Kontaktperson:Ronney Sahlberg
Telefon nr:0708173607
Website:http://
Epostadress:bergalid@hotmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 692584 Current: 621136 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook