Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Mälarcup Eskilstuna
Arrangerande förening:Eskilstuna Jaktskytteklubb
Datum dag:2019-05-12
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:08.00-09.00
Starttid:09:30
Startavgift:420 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-05-09
Kontaktperson:Richard Berg
Telefon nr:0737019327
Website:http://
Epostadress:rille.berg@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 682368 Current: 617736 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook