Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Mälarcupen Huddinge
Arrangerande förening:Huddinge Jaktvårdsförening
Datum dag:2019-02-10
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:0
Antal serier:2
Inställelse dag:08.00-09.30
Starttid:10:00
Max antal deltagare:96
Startavgift:420 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-02-07
Kontaktperson:Bo Jansson
Telefon nr:722256873
Website:http://
Epostadress:Bo.g.jansson@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 682680 Current: 617952 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook