Lerduveskytte


Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Mälarcupen
Arrangerande förening:Rosersbergs Sportskytteklubb
Datum dag:2019-03-31
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:0
Antal serier:0
Inställelse dag:08.00-09.00
Starttid:10:00
Max antal deltagare:85
Startavgift:420 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-03-28
Kontaktperson:Åke Jansson
Telefon nr:0730551117
Website:http://
Epostadress:ake.jansson@ymer.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook