Lerduveskytte

Läs om Sverigeduvan - kan arrangeras som FSP, CPK eller ESP|
Byta Klubb, ändra?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Skinkduva/Lantz minne
Arrangerande förening:Roslagens Jaktskytteklubb
Datum dag:2018-11-03
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:0
Antal serier:0
Inställelse dag:08:00
Starttid:09:00
Startavgift:500 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2018-10-29
Kontaktperson:Hansi
Telefon nr:0706168100
Website:http://
Epostadress:hansi1@live.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook