Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Kristers Random
Arrangerande förening:Gyttorps Sportskytteklubb
Datum dag:2018-07-21
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:25
Antal serier:4
Inställelse dag:8-9
Starttid:09:00
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2018-07-19
Kontaktperson:Krister Jakobsson
Telefon nr:0703176656
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook