Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Fitasc sporting
Tävlingens namn:Sverigeduva
Arrangerande förening:Svegeråsens JSK
Datum dag:2018-06-29
Antal duvor:25
Antal duvor/serie:0
Antal serier:0
Inställelse dag:
Starttid:
Startavgift:100 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2018-06-29
Kontaktperson:Christer Eksvärd
Telefon nr:705241260
Website:http://
Epostadress:christer.eksvard@plikado.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook