Lerduveskytte

Läs om Sverigeduvan - kan arrangeras som FSP, CPK eller ESP|
Byta Klubb, ändra?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Tävling - detaljer


Lerduvegren:Fitasc sporting
Tävlingens namn:Fitasc Sporting DM
Arrangerande förening:Roslagens Jaktskytteklubb
Datum dag:2018-05-26
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:100
Antal serier:1
Inställelse dag:07,30-08,30
Starttid:09:00
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2018-05-25
Kontaktperson:Sven-Olov Tullberg
Telefon nr:070-662 97 35
Website:http://
Epostadress:nonno@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook