Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:Compak
Arrangerande förening:Sunderby Sport Jaktskytteklubb
Datum dag:2018-04-08
Antal duvor:50
Antal duvor/serie:25
Antal serier:2
Inställelse dag:
Starttid:10:00
Startavgift:150 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2018-04-08
Kontaktperson:Robert Siikavuopio
Telefon nr:0702321805
Website:http://
Epostadress:siken8@icloud.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook