LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:Sista chansen Compak kval 25 duvor
Arrangerande förening:För.jaktskyttarna Trollhättan
Datum dag:2022-06-08
Antal duvor:25
Antal duvor/serie:25
Antal serier:1
Inställelse dag:
Starttid:
Startavgift: kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2022-06-08
Kontaktperson:
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:micke127224@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.30 Memory Max: 534344 Current: 462832 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook