Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:Compak, på 4 banor
Arrangerande förening:Svegeråsens Jaktskytteklubb
Datum dag:2018-05-12
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:0
Antal serier:0
Inställelse dag:08.00-09.00
Starttid:09:00
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2018-05-10
Kontaktperson:faleberg
Telefon nr:0705241260
Website:http://
Epostadress:ordforande@svegerasen.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook