Lerduveskytte

Läs om Sverigeduvan - kan arrangeras som FSP, CPK eller ESP|
Byta Klubb, ändra?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Sverigeduvan
Arrangerande förening:Gyttorps Sportskytteklubb
Datum dag:2018-03-17
Antal duvor:25
Antal duvor/serie:25
Antal serier:1
Inställelse dag:10-13
Starttid:10:00
Startavgift:80 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2018-03-17
Kontaktperson:Torbjörn Fredriksson
Telefon nr:0702653110
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook