Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Triple Sporting by Gyttorp
Arrangerande förening:Gyttorps Sportskytteklubb
Datum dag:2018-04-21
Antal duvor:96
Antal duvor/serie:48
Antal serier:2
Inställelse dag:9-10
Starttid:10:00
Max antal deltagare:54
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2018-04-21
Kontaktperson:Torbjörn Fredriksson
Telefon nr:0702653110
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook