Lerduveskytte

Läs om Sverigeduvan - kan arrangeras som FSP, CPK eller ESP|
Byta Klubb, ändra?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Lerduvestig Väst Svegeråsen
Arrangerande förening:Svegeråsens Jaktskytteklubb
Datum dag:2018-04-02
Antal duvor:48
Antal duvor/serie:0
Antal serier:0
Inställelse dag:
Starttid:09:00
Startavgift:200 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2018-04-02
Kontaktperson:Christer Eksvärd
Telefon nr:0705241260
Website:http://
Epostadress:christer.eksvard@plikado.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook