LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:Compak sporting Brösarp Rankinggrundande
Arrangerande förening:Brösarp jsk
Datum dag:2022-04-09
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:25
Antal serier:4
Inställelse dag:
Starttid:
Startavgift: kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2022-04-07
Kontaktperson:
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:jg@projektservicesyd.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.32 Memory Max: 473992 Current: 461960 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook