LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:Test 2 Olympisk trap, Gyttorps SSK
Arrangerande förening:Gyttorps Sportskytteklubb
Datum dag:2022-06-11
Antal duvor:150
Antal duvor/serie:25
Antal serier:6
Inställelse dag:
Starttid:
Startavgift: kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2022-06-09
Kontaktperson:
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.32 Memory Max: 472968 Current: 460936 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook