Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Fitasc sporting
Tävlingens namn:Fitasc Sverigeduvan x25
Arrangerande förening:Gyttorps Sportskytteklubb
Datum dag:2018-01-27
Antal duvor:25
Antal duvor/serie:25
Antal serier:1
Inställelse dag:10-12
Starttid:10:00
Startavgift:60 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2018-01-26
Kontaktperson:Krister Jakobsson
Telefon nr:0703176656
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook