Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.


Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:INSTÄLLD SM Engelsk sporting RM vet
Arrangerande förening:Östhammars Jaktskytteklubb
Datum dag 1:2020-09-05
Antal duvor dag 1:100
Antal duvor/serie dag 1:100
Antal serier dag 1:1
Inställelse dag 1:8-9
Starttid dag 1:09:00
Startavgift dag 1: kr
Datum dag 2:2020-09-06
Antal duvor dag 2:100
Antal duvor/serie dag 2:100
Antal serier dag:1
Inställelse dag 2:8-9
Starttid dag 2:09:00
Startavgift dag 2:0 kr
Startavgift dag 1+dag 2:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-09-01
Kontaktperson:Sune Boström
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 1137672 Current: 1074504 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook