Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:INSTÄLLD SM Engelsk sporting RM vet
Arrangerande förening:Östhammars Jaktskytteklubb
Datum dag 1:2020-09-05
Antal duvor dag 1:100
Antal duvor/serie dag 1:100
Antal serier dag 1:1
Inställelse dag 1:8-9
Starttid dag 1:09:00
Startavgift dag 1: kr
Datum dag 2:2020-09-06
Antal duvor dag 2:100
Antal duvor/serie dag 2:100
Antal serier dag:1
Inställelse dag 2:8-9
Starttid dag 2:09:00
Startavgift dag 2:0 kr
Startavgift dag 1+dag 2:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-09-01
Kontaktperson:Sune Boström
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 1139880 Current: 1076096 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook