LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:Triple sporting 96 duvor
Arrangerande förening:Gyttorps SSK
Datum dag:2022-09-11
Antal duvor:96
Antal duvor/serie:96
Antal serier:1
Inställelse dag:8-9
Starttid:09:00
Startavgift:500 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2022-09-08
Kontaktperson:Teres eller Torbjörn
Telefon nr:076-830 73 95
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.30 Memory Max: 477112 Current: 463168 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook