LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:Norma Jägarduvan Final Nykvarn
Arrangerande förening:JRF Nykvarn/Södertälje JSK
Datum dag:2022-08-14
Antal duvor:48
Antal duvor/serie:24
Antal serier:2
Inställelse dag:08.00-13.00
Starttid:08:00
Startavgift:300 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2022-08-14
Kontaktperson:Niklas Berg
Telefon nr:0768033569
Website:https://www.jaktskyttenykvarn.se/
Epostadress:niklasbergh@hotmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.30 Memory Max: 474864 Current: 462832 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook