LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:SUNDAY OPEN 25 duvor, re-entry
Arrangerande förening:Gyttorps SSK
Datum dag:2022-07-10
Antal duvor:25
Antal duvor/serie:25
Antal serier:1
Inställelse dag:
Starttid:09:00
Startavgift:100 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2022-07-09
Kontaktperson:Teres Andersson
Telefon nr:0768307395
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.30 Memory Max: 474576 Current: 462544 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook