LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:Norma Jägarduvan Nykvarn
Arrangerande förening:JRF Nykvarn/Södertälje JSK
Datum dag:2022-04-24
Antal duvor:24
Antal duvor/serie:24
Antal serier:1
Inställelse dag:8.00-13.00
Starttid:08:00
Startavgift:180 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2022-04-24
Kontaktperson:Niklas Berg
Telefon nr:0768033569
Website:https://jagareforbundet.se/jakt/skytte/tavlingar-resultat/cupkalender/2022/04/jagarduva-i-nykvarn/
Epostadress:niklasbergh@hotmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.29 Memory Max: 473384 Current: 461352 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook